Best Music

ВАЖЛИВО!

Новини 24.10.2021
ВАЖЛИВО!

Міжнародний альянс інтелектуальної власності (МАІВ) опублікував Спеціальний звіт для Списку 301 щодо охорони й захисту авторського права: https://iipa.org/files/uploads/2021/01/2021SPEC301REPORT.pdf?fbclid=IwAR3hjztMUWD3SGFF-7CW-QatBXFeel175h7ZkwWdpX0XQnqJiMOgNndjOSg

Вказаний звіт містив декілька важливих меседжів щодо стану акредитацій в Україні та діяльності ГО УААСП. МАІВ зазначив, що в грудні 2020 року в Україні були проведені акредитації ОКУАСП (Організація колективного управління авторськими та суміжними правами) (публічне виконання) та АВ (Автори та Видавці) (публічне сповіщення), але процес акредитації не було завершено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Також Міжнародний альянс інтелектуальної власності зазначив: «Розчаруванням 2020-го року було рішенням дозволити неакредитованим ОКУ - включаючи УААСП (за музичні твори) продовжувати діяльність. УААСП, наприклад, не платив коштів американським правовласникам».

Виправдовуючись ГО УААСП опублікувало статтю «НОВА АТАКА НА ГО УААСП»: http://uacrr.org.ua/news/nova-ataka-na-go-uaasp.html

Оскільки стаття містить інформацію про виплати від ГО УААСП ТОВ «БЕСТ МЬЮЗІК» вважаємо необхідним прокоментувати ці виплати, а також висловитись з приводу ситуацію з акредитацією авторських товариств, що наразі склалась.

ТОВ БЕСТ МЬЮЗІК дійсно отримало вказані роялті, які є видавничою часткою авторської винагороди за публічне виконання творів авторів на концерті Imagine Dragons, що відбувся у серпні 2018 року. Переговори щодо підписання договору та отримання цих грошових коштів велись з керівництвом ГО УААСП фактично 2 роки. Підписанню договору та отриманню роялті передувало декілька офіційних звернень в ГО, особисті переговори, мейл переписка, телефонні переговори, написання драфту судового позову, після інформування про який, ГО УААСП все ж таки погодився виплатити в досудовому порядку законну авторську винагороду.

Стаття 21. Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», зазначає: «Організації колективного управління здійснюють розподіл доходів від прав та виплати правовласникам, у тому числі на користь правовласників, які представлені іншою організацією колективного управління, у найкоротший строк, але не пізніш як через дев’ять місяців після закінчення фінансового року, в якому зібрано дохід від прав, якщо відсутні об’єктивні причини (зокрема, неподання звітів користувачами, не визначення прав правовласників, невідповідність інформації про твори та інші об’єкти майнових прав правовласників), що можуть перешкоджати дотриманню організацією колективного управління зазначеного строку.»

Вважаємо, що розподіл та виплата роялті ОКУ не повинні тривати 1,5 або 2 роки, адже це порушує права правовласників визначені чинним законодавством України.

Відносно ситуації, що склалася з акредитацією авторських товариств. Компанія BEST MUSIC закликає усіх учасників процесу акредитації дотримуватись встановлених норм чинного законодавства. Процес акредитації потребує завершення, адже щодня автори та правовласники втрачають можливість отримувати роялті за публічне виконання та сповіщення творів.

 

Повідомлення

Пошук по сайту