Best Music

У мене є твір, а як ним вигідніше розпорядитись? Part 2

Новини 04.07.2022
У мене є твір, а як ним вигідніше розпорядитись? Part 2

Ліцензійний договір - це договір, яким одна сторона (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за таємною угодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 ст. 1109 ЦК).

 

🙇🏼Як можна зрозуміти, сторонами ліцензійного договору є ліцензіар та ліцензіат, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

 

Хто ж вони такі? 🤔

 

💁🏼‍♂ Ліцензіар - це особа, якій належать виняткові майнові права інтелектуальної власності, тобто особа, яка має майнові авторські чи суміжні права.

 

🙋🏼‍♀ Ліцензіат - це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

 

Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом - винахід, корисна модель, промисловий зразок, торгова марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, порода тварин, витвір науки, літератури або мистецтва, комп'ютерна програма, база даних або об'єкт суміжних прав.

 

Таким чином, договір на використання будь-яких об'єктів інтелектуальної власності за своєю природою є ліцензійним договором.

 

Укладання ліцензійного договору є необхідною умовою для того, хто створив об'єкт інтелектуальної власності, так і для користувача, оскільки в ньому прописуються важливі моменти та юридичні нюанси використання ліцензії.

 

Що ж до змісту ліцензійного договору:

💡 По-перше, щодо цього договору діє загальний принцип – свободи договору.

💡 По-друге, умови ліцензійного договору, що суперечать положенням чинного законодавства України, є нікчемними.

💡 По-третє, законодавство передбачає, що у ліцензійному договорі визначаються:

вид ліцензії;

сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права тощо);

розмір, порядок та строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності;

максимальний тираж твору, якщо у ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми (ч. 8 ст. 1109 ЦК).

 

Якщо ж ви забули дещо - не біда️Деякі з вищезазначених умов ліцензійного договору, закріплених у ч. 3 ст. 1109 ЦК (наприклад, вид ліцензії, територія та строк), можуть бути відсутніми, оскільки діятиме загальне правило, передбачене ЦК. Ця обставина перетворює зазначені умови із суттєвих на звичайні, а тому навіть за відсутності цих умов у договорі – договір вважається укладеним.

 

Зокрема, якщо у договорі не вказано вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія.

 

Щодо сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності, то за відсутності у договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК).

 

️Якщо ж у договорі відсутня умова про строк, він вважається укладеним на строк, що залишився до закінчення терміну дії виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права ІВ, але не більше ніж на п'ять років.

 

Якщо ж за шість місяців до закінчення зазначеного п'ятирічного терміну жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, то вона вважається продовженою на невизначений термін 😉

 

📆 У цьому випадку кожна зі сторін може будь-коли відмовитися від договору, письмово повідомивши про це іншу сторону за шість місяців до його розірвання, якщо більший термін для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін (чч. 1, 3 ст. 1110 ЦК).

 

🔓 Крім цього, ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором строку початку використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1110 ЦК).

 

Чи потрібна реєстрація договору? 🖊

Для укладання договору достатньо дотримання письмової форми та згоди сторін. Така угода не потребує обов'язкової державної реєстрації. Проте за бажанням однієї із сторін договір може бути зареєстрований (Ч. 9 ст. 1109, ч. 2 ст. 1111 ЦК).

 

Поки ви перетравлюєте цю інформацію, варто сказати, що знання нюансів таких договорів дуже важливе для людей із творчої сфери. Ніколи не знаєш, в який саме момент вам це стане в нагоді 😁

Повідомлення

Пошук по сайту