Best Music

У мене є твір, а як ним вигідніше розпорядитись? Part 1

Новини 04.07.2022
У мене є твір, а як ним вигідніше розпорядитись? Part 1

У мене є твір, а як їм вигідніше розпорядитись?

Особливою правовою формою використання творів, літератури, мистецтва є цивільно-правові договори, які називають договорами на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Ці договори особливі, тому що їх об'єкт – нематеріальні блага. При цьому вони можуть бути об'єктом договору за умови, якщо виражені в такій об'єктивній формі, що дозволяє не тільки відтворювати, а й розмножувати їх.

Сьогодні ми з вами поговоримо про ліцензії 😉
А саме про ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності (далі - ІВ).

Давайте по порядку. Одним із повноважень особи, яка має майнові права інтелектуальної власності, є виключне право дозволяти використання результату творчої діяльності іншими особами.

Цивільний кодекс (ст. 1107) виділяє кілька видів договорів щодо розпорядження майновими правами ІВ, а саме:
📒 ліцензія на використання об'єкта права ІВ;
📒 ліцензійний договір;
📒 договір про створення на замовлення та використання об'єкта права ІВ;
📒 договір про передачу виняткових майнових прав ІВ;
📒 інші договори щодо розпорядження майновими правами ІВ.

Щоб не заплутатися, почнемо саме з ліцензії, адже це найпоширеніший вид таких договорів! Що це таке? 🧐

 ❗️Ліцензія на використання об'єкта права ІВ - це письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), іншій особі (ліцензіату), яка надає їй право на використання цього об'єкта у певній обмеженій сфері.

 📝 Така ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути частиною ліцензійного договору. Вибір за вами.

Тепер розберемося із видами цієї ліцензії.

У ч. 3 ст. 1108 ГК 🇺🇦виділено 3 види ліцензії: виняткова, одинична, невиключна.

 👉🏼 Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату та виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, яка обмежена цією ліцензією, та видачі їм іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

 Простіше кажучи, у цьому випадку ліцензіар надає ліцензіату право виключного використання предмета ліцензії, відмовляючись водночас від використання та надання іншим особам ліцензій на аналогічних умовах.

 👉🏼 Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату та виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, яка обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

 У такому разі користуватися предметом ліцензії мають право і ліцензіат, і ліцензіар, однак ліцензіару заборонено видавати ліцензію іншим особам.

 👉🏼 Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі їм іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

 Отже, повноваження особи, яка має майнові права на об'єкт авторського права, ні за змістом, ні за обсягом не знижуються.

Цей документ може видаватись ліцензіату на певних умовах. І залежно від цього факту, так само розрізняють кілька видів ліцензії: субліцензії, перехресні, зворотні та відкриті ліцензії.

Субліцензія (ще називають залежною ліцензією) - це письмове повноваження на використання об'єкта права ІВ, що надається іншій (третій) особі ліцензіатом за згодою ліцензіара.
✅ Кордони прав, що надаються субліцензією, обмежуються умовами основної ліцензії.
✅ Ліцензіат повинен покласти на субліцензіата такі самі обов'язки, які взяв на себе.
✅ Оскільки субліцензія може бути надана в рамках основної ліцензії, вона повністю залежить від неї і припиняється у разі припинення її дії.

Перехресна ліцензія (або «крос-ліцензія») передбачає взаємний обмін правами на використання об'єктів ІВ, які найчастіше доповнюють один одного.
✅ Наприклад, у разі залежних результатів творчої діяльності, коли права, надані пізнішим охоронним документом, не можуть бути реалізовані без отримання ліцензії на прототип, що охороняється іншим патентом. У свою чергу власник останнього зацікавлений у придбанні права на використання більш досконалих рішень. Тому в цій ситуації обмін ліцензіями є найдоцільнішим способом реалізації прав.

Зворотною називається ліцензія, яка надає ліцензіару право на використання результату творчої діяльності, розробленого ліцензіатом на підставі отриманих від ліцензіара знань у результаті покращення та вдосконалення предмета основної ліцензії.

Відкрита ліцензія (так звана ліцензія по праву) має місце у разі, якщо патентовласник згоден надати право на використання об'єкта інтелектуальної власності фізичній або юридичній особі за умови виплати винагороди.

Ви повинні розуміти, що це лише умовний перелік видів цієї ліцензії, він не вичерпний. Насправді ці види ліцензій можуть виступати як і в чистому вигляді, так і у поєднанні.

Сподіваємося, було не надто складно 😁 Наступного разу продовжимо за іншими видами договорів щодо розпорядження майновими правами ІВ!

Тема насправді дуже актуальна, адже кожен автор чи правовласник має розуміти: недостатньо просто передати права іншій особі, а важливо зробити це максимально вигідно для себе!

Повідомлення

Пошук по сайту