Best Music

Терміни дії майнових прав автора

Новини 04.07.2022
Терміни дії майнових прав автора

Всім привіт, сьогодні повернемося до інтелектуальної власності 👋🏻

Як ви вже знаєте, права на будь-який об'єкт інтелектуальної власності поділяються на дві групи:
майнові права;
немайнові права.

Відмінність у тому, що майнові права інтелектуальної власності мають свій «термін придатності», а немайнові права, зазвичай, безстрокові (якщо інше не встановлено законом). Так, згідно із ч. 2 ст. 425 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених ЦКУ, іншими законами чи договором.

Щоб ви не витрачали час, ми дамо вам невелику підказку щодо термінів дії майнових прав автора.

Спочатку розберемо об'єкти авторського права 👏🏻

📜 1. Об'єкт авторського права (загальне правило)
⁃ Протягом усього життя автора та 70 років після його смерті, крім випадків, прямо передбачених законом.
⚖️ Ч. 2 ст. 28 Закону №3792 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12), ст. 446 ЦКУ (https://i.factor.ua/law-53/section-292/article-4371)

📜 2. Твір, оприлюднений анонімно чи під псевдонімом
⁃ Протягом 70 років з моменту оприлюднення твору.❗️Винятки: взятий автором псевдонім не викликає сумнівів у особистості автора чи ім'я автора було розкрито до закінчення 70 років із дня оприлюднення твору. У разі застосовується термін, зазначений як у першому пункті.
⚖️ Ч. 3 ст. 28 Закону № 3792 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12)

📜 3. Твір, створений у співавторстві
⁃ Протягом життя співавторів та 70 років після смерті останнього з них
⚖️ Ч. 4 ст. 28 Закону № 3792 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12)

📜 4. Твір, який публікувався (оприлюднювався) не одночасно, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо
⁃ Термін дії авторського права визначається за правилами, зазначеними у пп. 1 - 3, окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору
⚖️ Ч. 5 ст. 28 Закону № 3792 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12)

📜 5. Твір, право авторства на яке визнано за автором вже після його смерті
⁃ Протягом 70 років після такого визнання (реабілітації)
Ч. 6 ст. 28 Закону № 3792

📜 6. Твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора
⁃ Протягом 70 років від дати правомірного опублікування. Правомірним вважається опублікування за згодою осіб, до яких перейшли права на твір після смерті автора
Ч. 7 ст. 28 Закону № 3792

📜 7. Твір, вперше оприлюднений після закінчення терміну охорони авторського права на нього
⁃ Протягом 25 років від моменту, коли твір було вперше оприлюднено.❗Авторське право в цьому випадку належить особі, яка вперше оприлюднила твір.
Ч. 8 ст. 28 Закону № 3792

Потрібно зазначити: обчислення термінів дії майнових прав на об'єкти авторського права, зазначених вище, починається з 1 січня року, наступного за роком, у якому відбулася відповідна подія (смерть автора, опублікування твору тощо).

І тепер перейдемо до того, що більше за все цікавить усіх виконавців – суміжні права 👏🏻

🎵 Виконання.
⁃ Протягом 50 років.❗Відлік «стартує» з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису — з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання.
Ч. 1 ст. 44 Закону №3792, ч. 1 ст. 456 ЦКУ (https://i.factor.ua/law-53/section-292/article-4381)

🎵 Фонограма, відеограма.
⁃ Протягом 50 років,❗які відраховуються з 1 січня року, наступного за роком їх опублікування, а за відсутності такого опублікування – протягом 50 років від дати їх виготовлення (відлічуються з 1 січня року, наступного за роком виготовлення фонограми, відеограми).
Ч. 2 ст. 44 Закону №3792, ч. 2 ст. 456 ЦКУ (https://i.factor.ua/law-53/section-292/article-4381)

🎵 Передача (програма) організації мовлення.
⁃ Протягом 50 років, які відраховуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.
Ч. 3 ст. 44 Закону № 3792 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12), ч. 3 ст. 456 ЦКУ (https://i.factor.ua/law-53/section-292/article-4381)

Повідомлення

Пошук по сайту